Algemene Voorwaarden

SchoenenBoulevard.com Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene voorwaarden van SchoenenBoulevard.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door SchoenenBoulevard.com. In deze Algemene voorwaarden geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchoenenBoulevard.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SchoenenBoulevard.com.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo precies mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met SchoenenBoulevard.com te mogen claimen of te veronderstellen.

SchoenenBoulevard.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of verkeerd zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

We behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SchoenenBoulevard.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.informatie en/of producten

Links naar andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. SchoenenBoulevard.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de manier waarop die sites omgaan met u persoons-gegevens. Lees hiervoor het Privacy beleid en Algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden over website-activiteit en internetgebruik.
Meer informatie over de cookies kan hier worden gevonden.

Wijzigingen

Mocht deze Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op deze pagina.