Privacybeleid

SchoenenBoulevard.com Privacy verklaring

Inleiding

U als gebruiker van onze shop moet erop kunnen vertrouwen dat SchoenenBoulevard.com zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. SchoenenBoulevard.com zorgt dat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen over informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In deze privacy verklaring leest u wat voor persoonsgegevens we van u verwerken en hoe we daarmee omgaan. Ook vertellen we u welke persoonsgegevens we gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u rechten zijn over elke verwerking. Daarnaast verstrekken we u informatie over de partijen waarmee we samenwerken en ons beveiligingsbeleid.

Wie zijn wij?

Schoenenboulevard.com is een online Footwear Promotor.

Wat is een promotor?
In marketing wordt de term promotor gebruikt voor het definiëren van een persoon of bedrijf die reclame maakt voor een merk, product of dienst van een ander bedrijf.

In dit geval geven zelfstandige schoenwinkels Schoenenboulevard.com de kans om hun producten op haar site weer te geven. Via deze site worden de bezoekers doorgeleidt naar de site van de schoenwinkels. Zodra er een aankoop wordt gedaan, ontvangt Schoenenboulevard.com een commissie, voor het reclame maken van de producten van de schoenwinkels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen zijn persoonsgegevens. U kunt daarbij denken aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en geboortedatum.

Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van uw gegevens?

SchoenenBoulevard.com is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt SchoenenBoulevard.com vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

In onze shop treft u links aan naar websites van andere partijen. Al zijn ze met zorg zijn geselecteerd, zijn we niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Doel gegevens

Er wordt voor enkele doelen persoonsgegevens verzameld door SchoenenBoulevard.com. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
SchoenenBoulevard.com stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn aan de ene kant commercieel en aan de andere kant gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van SchoenenBoulevard.com.

2. Belangrijke gegevens voor het functioneren van onze shop, waaronder de aan de wensenlijst toegevoegde artikelen, uw inlogstatus en aanbevelingen bewaren we maximaal 1 jaar vanaf het laatste ingelogde bezoek aan onze shop.

3. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met SchoenenBoulevard.com via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

4. Analytics
De website van SchoenenBoulevard.com verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

5. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze webshop verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt.

De gegevens die SchoenenBoulevard.com ontvangt

De gegevens die SchoenenBoulevard.com ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
1. Mailchimp.
MailChimp is een Web software om nieuwsbrieven te versturen. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Vimexx
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Vimexx gevestigd te Amsterdam, omdat de webhosting bij deze partij plaatsvindt. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden deze mails opgeslagen op de server van Vimexx.

3. WPEngine
De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van SchoenenBoulevard.com zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslag periode

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
1. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar klantenservice@schoenenboulevard.com.

2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met SchoenenBoulevard.com via mail, worden die gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door SchoenenBoulevard.com worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van SchoenenBoulevard.com privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

1. Recht op inzage
U hebt altijd het recht om uw gegevens op te vragen die bij SchoenenBoulevard.com vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar SchoenenBoulevard.com. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op correctie.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten corrigeren door SchoenenBoulevard.com. Uw gegevens over de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief of u kunt een e-mail sturen naar klantenservice@schoenenboulevard.com met de nieuwe gegevens.

3. Recht op overdracht.
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij SchoenenBoulevard.com opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient SchoenenBoulevard.com al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op verwijderen van gegevens.
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij SchoenenBoulevard.com vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het verwijderen van uw gegevens. Onderaan de nieuwsbrieven staat er een link om u af te melden voor nieuwsbrieven en andere mailingen.

5. Recht op het indienen van een klacht.
Vindt u dat SchoenenBoulevard.com niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens(AP).
Klacht indienen bij AP

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).
Wilt u niet dat SchoenenBoulevard.com uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

www.schoenenboulevard.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website.

Hier kunt u meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Contact

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
E-mail:klantenservice@schoenenboulevard.com

Schoenenboulevard.com – schoenen en Accessoires