Ruilen of retourneren

Voorwaarden met betrekking tot het ruilen of retourneren

Schoenenboulevard.com is een online Footwear Promotor. Voor de voorwaarden met betrekking tot het ruilen of retourneren van uw product(en) verwijzen we u naar de voorwaarden van de webshop(s) waar u uw aanko(o)p(en) hebt gedaan. Deze hanteren elk hun eigen voorwaarden met betrekking tot bedenktijd, herroeping en/of annulering. Daarbij houden ze allemaal rekening met de hiervoor geldende minimum wettelijke vereisten.

De bedenktijd

Op de website(s) waar u uw bestelling plaatst, zult u kunnen teruglezen welke termijn deze hanteren voor de bedenktijd (meestal 14 dagen), de voorwaarden waaronder u de aankoop kunt herroepen, de kosten van het retour zenden, enzovoorts. We adviseren u daarom voor het plaatsen van een bestelling deze te lezen.

! Wel willen we er op attenderen dat u tijdens deze 'zichttermijn' zorgvuldig dient om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u wenst het product te behouden.

Indien u besluit het product te retourneren dient het met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de Webshop te retourneren volgens de retour procedure.

Beschadigd artikel

Indien u een beschadigd artikel heeft ontvangen, neem dan ook contact op met de servicedesk van de Webshop om samen tot een oplossing komen.